Vlastnosti línie tenisiek

- Aug 17, 2018-

Vlastnosti športovej obuvi sú: Linky sú zložité a rôznorodé. Jeden riadok, dva riadky, falošná čiara, otvorený drôt, bodkovaná čiara, obrys, hrebeňová čiara, sutura, dekoratívne čiary, môžu byť súčasne použité v pároch topánok, nie pevne priľnúť k jednej. Väčšinou oblúk je pomer línií menší.